Финнакрил на ул. Руднева

Голубой финнакрил на ул. Руднева